Medisch Centrum Willemsparkweg 48

OrthoManuele Geneeskunde

René Somers heeft op het MCW naast zijn praktijk voor podotherapie, een praktijk voor orthomanuele geneeskunde.

Rene Somers is o.a als orthomanueel arts werkzaam op de maandag en vrijdag. Afspraken kunt u maken via het secretariaat, 020-4712341 of via deze website middels "afspraak online".

Wat is OrthoManuele Geneeskunde?
Heeft u pijn in uw rug of uw nek, mogelijk met uitstraling naar armen of benen, of in uw gewrichten?
Vaak is een vorm van eerdere overbelasting hiervan de oorzaak. Zo’n overbelasting kan acuut zijn (vertillen, verdraaien, vallen, struikelen en ongeluk) of er langzaam insluipen (door een verkeerde of ongemakkelijke houding of verkeerd slapen). Hierdoor kunnen standsafwijkingen of bewegingsstoornissen van delen van de wervelkolom optreden, met als gevolg pijnklachten in rug, nek of gewrichten
.

Specialist in houding en beweging
Een OrthoManueel Geneeskundige is een arts die zich na het artsexamen heeft gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van klachten die samenhangen met houding en beweging. Als OrthoManueel arts heb ik de opleiding voltooid die omschreven wordt als orthomanipulatie of ‘methode Sickesz’ Tijdens het eerste consult verdiep ik me grondig in uw klachten en de voorgeschiedenis ervan. Naast een algemeen medisch onderzoek naar uw klachten onderzoek ik vervolgens heel nauwkeurig door middel van een OrthoManueel onderzoek de stand en bewegingsmogelijkheden van uw wervelkolom, bekken en overige gewrichten. Op basis hiervan stil ik een behandelplan op en begint de behandeling.

Behandeling
Het belangrijkste instrument bij de behandeling zijn mijn handen. Ik corrigeer met specifieke technieken de standafwijkingen van de wervelkolom en hef de bewegingsstoornissen op. Soms Schrijf ik oefeningen of medicijnen voor en soms dien ik – altijd in overleg – injecties toe. Indien nodig vraag ik soms aanvullend laboratoriumonderzoek, een röntgenfoto of MRI scan aan.
Het is mogelijk dat u na de behandeling last heeft van napijn, bijvoorbeeld in de vorm van pijnlijke spieren of een beurs gevoel. Dit zijn tijdelijke reacties, soms op wisselende plaatsen en de duur ervan varieert per persoon. Heel zelden doen zich heftigere reacties voor na de behandeling. Neem dan contact op met uw behandelend arts. In de meeste gevallen volstaat een serie van drie tot zes behandelingen van 20 tot 30 minuten.

Wie hebben baat bij de behandeling?
Onderzoek toont aan dat patiënten met pijn in rug, nek, hoofdpijn en patiënten met gewrichtsklachten baat hebben bij de behandeling van een OrthoManueel arts. Patiënten die na een herniaoperatie klachten houden, reageren veelal positief op de behandelingen. Dat geldt ook voor patiënten die last hebben van vage pijnen of tintelingen in armen, benen, borst of hoofd, hoofdpijn, migraine, duizeligheid, hartkloppingen, onbegrepen buikpijn, pijn op de borst of tussen de ribben.

Doorverwijzing
Veel patiënten worden door hun huisarts of specialist doorverwezen. Een verwijzing is niet noodzakelijk, u kunt ook op eigen initiatief een OrthoManueel consulteren. Voor de vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar maakt dit geen enkel verschil.

Vergoedingen
Bijna alle zorgverzekeraars hebben OrthoManuele behandelingen opgenomen in het eerste aanvullende pakket. De vergoeding hangt af van de gekozen verzekering. In uw polisvoorwaarden vindt u het aantal behandelingen dat vergoed wordt. De behandelingen worden vergoed wanneer de behandelend arts ingeschreven is in het Register OrthoManuele Geneeskunde.

Erkende opleiding
OrthoManueel Geneeskundigen die een erkende opleiding hebben gevolgd, zijn ingeschreven in het Register OrthoManuele Geneeskunde. Registerleden houden hun vak bij door nascholing te volgen. Verder stelt het register als eis dat de arts voldoende patiënten moet behandelen. U kunt het register raadplegen op:
www.romg.nl.

Klachten?
Alle geregistreerde OrthoManuele artsen zijn aangesloten bij een klachtenregeling. Mocht u een klacht hebben, bespreek die dan eerst met de arts zelf. Mocht u er samen niet uit komen, dan kunt u de OrthoManueel arts vragen waar u schriftelijk uw klacht kunt indienen.

www.nvomg.nl

www.mcw48.nl