Medisch Centrum Willemsparkweg 48

Afspraken

Voor het maken van afspraken kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen tussen 09.00 - 12.45 en 13.15 - 15.30 uur.

MCW48
Willemsparkweg 48
1071 HH Amsterdam
Tel: 020 - 4712341
Fax 020 - 4712342

 

Uw eerste afspraak

Neemt u bij uw eerste afspraak het volgende mee :

  • geldig legitimatiebewijs
  • zorgverzekeringspas
  • eventueel verwijskaart arts/specialist
  • de schoenen die u het meest draagt
  • eventueel sportschoenen
  • Voor een orthomanuele behandeling: handdoek

Vervolgafspraken

Bij vervolgbezoeken vragen wij u ons op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen inzake:

  • Adres (verhuizing)
  • Verzekering (polisnummer)
  • Alle belangrijke informatie mbt uw persoonsgegevens

Het Burgersservicenummer (BSN) in de zorg

Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer. Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Ook uw zorgverlener gebruikt uw BSN. Voor goede gezondheidszorg is het belangrijk dat zorgverleners op een betrouwbare manier gegevens uitwisselen. Bij de eerste afspraak met een zorgverlener moet u daarom zichzelf kunnen legitimeren. Dat kan met een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Zo weet uw zorgverlener zeker dat u degene bent die hoort bij het BSN en de andere gegevens in zijn administratie. En mag hij uw BSN gebruiken bij het uitwisselen van uw gegevens. Bij volgende afspraken kan uw zorgverlener opnieuw om uw legitimatie vragen. Neem daarom altijd een geldig identiteitsdocument mee.
 
Klik hier voor meer informatie
 
Servicedesk van het informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD, op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 op telefoonnummer 0900-232 43 42 (€ 0,10 per minuut).

 

 

 

 

 

www.mcw48.nl