Medisch Centrum Willemsparkweg 48

Over het MCW48 

 

Het Medisch Centrum Willemsparkweg 48 opende 15 jaar geleden zijn deuren aan de Willemsparkweg 48.

 

Mcw48 is een paramedisch Centrum waarbinnen verschillende (para)medische zorgverleners hun diensten aanbieden en waar gewerkt wordt volgens de meest moderne (para)medische inzichten.

 

Alle binnen het centrum gevestigde therapeuten zijn zelfstandig en hebben hun eigen praktijkvoering.

 

De Podotherapie vormt de grootste groep en samen met een Medisch pedicure hebben zij zich verenigd in het Medisch Voet Centrum Amsterdam (MVCA).

Al deze podotherapeuten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici, hebben een eigen  AGB code en zijn lid van  de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

 

De praktijken moeten voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld door de betreffende beroepsverenigingen, de binnen het MCW48 gevestigde therapeuten zijn allen verbonden aan een beroepsvereniging en voldoen aan de door deze instellingen gestelde beroeps-,kwaliteitseisen

 

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat elke therapeut z'n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken.

 

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw therapeut.

Mocht u er toch niet uitkomen dan kunt u informatie inwinnen op :

www.paramedisch.org/home/klachtencommissie.html

 

 

www.mcw48.nl